Grupy treningowe - WOLANIA - Szkółka piłkarska

4-5
lat

W najmłodszych grupach wiekowych dziecko wchodzi w magiczny świat gier i zabaw w oprawie opowieści ruchowych, wcielając się w dowolną postać oraz naśladując niezliczone czynności z życia codziennego, świata zwierząt, bajek i baśni.

6-7
lat

Grupy treningowe w tym przedziale wiekowym ukierunkowane są na rozwój i kształcenie wszechstronnej sprawności ogólnej i koordynacyjnych zdolności motorycznych. Podstawową formą nauczania są gry i zabawy ruchowe. Poprzez bogatą ofertę atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań ruchowych wprowadzamy dzieci w świat sportu, w szczególności piłki nożnej z uśmiechem na twarzy.

8-9
lat

W tym okresie nasze grupy treningowe zorientowane są na wszechstronnych zadaniach z piłką, w tym nauczaniu podstawowych elementów technicznych. W treningu wprowadzamy ćwiczenia ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich aspektów rozwojowych dziecka. W ten sposób trening staje się optymalny, motywujący, kształtujący i atrakcyjny.

10-11
lat

W tym wieku doskonalimy elementy techniczne poznane we wcześniejszych etapach szkolenia. Zwracamy szczególną uwagę na jakość i szybkość wykonywanych elementów technicznych. Dominują małe gry z uwzględnieniem taktyki indywidualnej i grupowej. W stosunku do swoich młodszych kolegów, w grupach treningowych dzieci w wieku 10 – 11 lat podkreślamy korzyści, wynikające ze wzajemnej interakcji między zawodnikami.

12-13
lat

W najstarszych grupach wiekowych doskonalimy nabyte wcześniej umiejętności wykorzystując naturalne predyspozycje dzieci do osiągania znaczących postępów w nauce techniki i działań indywidualnych. Poprzez odpowiedni dobór środków treningowych stwarzamy warunki do kreatywnego uczestnictwa zawodników w zajęciach.