Współpraca - WOLANIA - Szkółka piłkarska

Sport

Sport, w szczególności piłka nożna dla dzieci i młodzieży poprzez stale wzrastającą popularność coraz częściej wykorzystywany jest jako narzędzie do kreowania pozytywnego wizerunku licznych podmiotów gospodarczych, marek i ich produktów.

Sponsorowanie zespołowych gier sportowych w szczególności w wydaniu najmłodszych grup wiekowych niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron, ponieważ:

Wyzwala pozytywne emocje

Wyzwala emocje niezależnie od sposobu uczestnictwa (aktywnego, biernego). Emocje towarzyszące zmaganiom najmłodszych sportowców, mimowolnie powodują szybsze tworzenie skojarzeń i lepsze zapamiętanie marek produktów.

Szeroka publiczność

Uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz w współzawodnictwie z innymi drużynami w postaci niezliczonej liczby turniejów, meczów kontrolnych, gier szkoleniowych powoduje niewymuszone przenikanie się szerokiego grona odbiorców. Najwierniejsi kibice w postaci rodziców naszych najmłodszych pociech, stanowią zróżnicowane grupy społeczne oraz duży przekrój kategorii wiekowych.

Działalność pożytku publicznego

Sponsoring, oprócz istotnego znaczenia marketingowego, może też posiadać niezaprzeczalny wymiar społeczny, szczególnie gdy wykorzystywany jest do wspierania inicjatyw społecznych i działań dla dobra całego społeczeństwa. Wielość form społecznie zaangażowanego sponsoringu możliwych do zastosowania, jak i wielość obszarów, w których może być wykorzystany, ukazuje jego wysoki poziom atrakcyjności tak dla sponsorowanego, jak i dla sponsora.

Niewymuszona oglądalność

Znaczna część potencjalnych konsumentów jest przychylnie nastawiona do działań sponsoringowych uważając je za działalność wspierającą i upowszechniającą kulturę fizyczną, doceniając wkład promujących się w ten sposób firm w rozwój sportu.

Poprawa wizerunku firmy

Sport stanowi szczególny nośnik wartości integrujących i przyciągających ludzi do marek. Funkcjonowanie Szkółki Piłkarskiej kojarzone jest z cechami pożądanymi przez odbiorców, takimi jak piękno, reguły gry, uczciwość, szacunek dla zwycięzcy i przegranego. Organizacje, kreując swój wizerunek poprzez sport, chcą je dostarczać i pragną być z nimi kojarzone.